header
website Wijkraad Amsterdamse Buurten Haarlem
Menu
In de buurt
Teller
Bezoekers totaal: 67.745
Bezoekers vandaag: 2
Bezoekers gisteren: 7
Max. Bezoekers p/d: 132
Huidige bezoekers: 1
Max. online: 24
Tot. aantal pag. bekeken: 451.345
Huidige pag. bekeken: 5.402
Politieinformatie

 

 

 

Even voorstellen………

 

Beste  ondernemers en bewoners van de Amsterdamse wijk te Haarlem,

 

Per 24 maart 2018 heb ik uw voormalige wijkagenten Marijke Ames en Danielle in den Berken vervangen en ben uw nieuwe wijkagent.

Mijn naam is Marco Cornet, 54 jaar oud, getrouwd en 3 kinderen, en sinds 1982 bij de politie.

Ik ben vanaf 1983 tot 1995 werkzaam geweest in het basisteam Haarlem-oost, waar de “Amsterdamse Buurt ‘ te Haarlem ook onder viel.

Van 1995 tot september 2001 heb ik gewerkt als rechercheur bij de Districtsrecherche in Haarlem.

Van september 2001 tot aan 24 maart 2018 heb ik als wijkagent gewerkt in de wijk Delftwijk-Waterbuurt te Haarlem-noord.

 

Bij de vorming van de Nationale Politie en de reorganisatie in het basisteam Haarlem is de keuze gemaakt om de meeste wijkagenten van Haarlem te verplaatsen naar andere wijken.

Ik ben gematcht op de Amsterdamse wijk !

 

Ik ben net verhuisd vanaf de Koudenhorn 2 naar de Costa del Sol 182 in Schalkwijk.

 

U kunt mij bereiken via het algemene nummer 0900-8844 of via de mail: marco.cornet@politie.nl

 

Ik wil tevens van de gelegenheid gebruik maken om bekend te maken dat de wijkagenten Stefan Paap ( Slachthuisbuurt), Halil Ozen ( Parkwijk/ Zuiderpolder) en ik ( Amsterdamse wijk) een inloopspreekuur hebben op elke dinsdag van 10.30-11.30 uur in de Hamelinkschool aan de Noormannenstraat. U hoeft daar geen afspraak voor te maken. Bij afwezigheid van een van de wijkagenten wordt dit door de anderen waargenomen.

 

Tot ziens in de wijk !.

 

 

Een beter weergave als hierboven ziet u hier

Informatie over Babbeltrucks vind u hier

1-1-2 daar pak je ook daders mee

Dat het alarmnummer 1-1-2 alleen is bedoeld voor noodsituaties waarin levens op het spel staan is een misverstand. U moet het nummer namelijk ook gebruiken als u getuige bent van een misdrijf. Dus als u ziet dat iemand iets vernielt, steelt, of een ander strafbaar feit begaat, aarzel dan niet en bel direct 1-1-2. Met een beschrijving van het misdrijf, de dader en de vluchtrichting kan de politie razendsnel in actie komen om de dader(s) te pakken!


De slogan ‘1-1-2, daar pak je ook daders mee’ moet verduidelijken dat het nummer ook is bedoeld om daders ‘op heterdaad’ te pakken. Want bij dit soort meldingen telt iedere seconde! Dus bel 1-1-2 als u een misdrijf ziet en stuur snel de politie achter de daders aan! Helaas weten nog te weinig mensen dit.

Grotere pakkans

Onderzoek heeft aangetoond dat slechts één op de negen mensen direct 1-1-2 belt als hij getuige is van een misdrijf. U begrijpt dat dit veel vaker moet. Waarschijnlijk denken veel mensen dat ze ‘dat andere nummer’ moeten bellen: 0900-8844. Echter, dat nummer is bedoeld voor situaties die geen spoed hebben, maar waarbij wel de politie nodig is.


Dat de pakkans van daders groter is na een melding via 1-1-2 heeft een ook een technische reden. Wie 0900-8844 belt, belt in feite een servicenummer. Als de dienstdoende telefonist hoort dat het om een spoedeisende situatie gaat, wordt uw melding doorgegeven aan de meldkamer. Hierbij kúnnen dus kostbare seconden verloren gaan. Een melding via 1-1-2 komt direct bij de meldkamer binnen en die staat rechtstreeks in contact met de agenten. Hierdoor is de pakkans natuurlijk veel groter! Want hoe minder tijd er zit tussen het misdrijf en het inschakelen van de politie, hoe makkelijker het wordt de dader(s) in de kraag te vatten.

1-1-2 en het misverstand

Over het juiste gebruik van nummer 1-1-2 zijn dus nogal wat misverstanden. Onthoud dat het nummer is bedoeld voor alle spoedeisende situaties. Dus als u iemand een wipkip ziet vernielen, mag u 1-1-2 bellen.

Helaas zit het bij veel mensen toch anders tussen de oren. Namelijk dat het nummer uitsluitend is bedoeld om hulpinstanties als ambulance en brandweer te alarmeren. Niet zo vreemd, want destijds heeft de campagne ‘1-1-2 daar red je levens mee’ duidelijk de nadruk daarop gelegd. De volledige boodschap - namelijk 1-1-2 als elke seconde telt – komt daarmee niet helemaal goed uit de verf.

Moderne communicatiemiddelen

Bijna iedereen draagt wel een telefoon bij zich waarmee je kan bellen, sms'en, e-mailen, fotograferen, of filmen. En bellen natuurlijk! Met deze middelen kunt u de politie helpen bij het arresteren van daders. Over een slim gebruik van deze moderne communicatiemiddelen loopt een aantal projecten. Daar hoort u binnenkort zeker meer van.

In een aantal steden en dorpen is gestart met Burgernet. Burgernet is een samenwerking tussen burgers en politie bij heterdaadsituaties, misdrijven en vermissingen. Zodra de situatie zich voordoet, krijgen burgersnetdeelnemers van de politie een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een tekstbericht per SMS. Er wordt ze gevraagd uit te kijken naar bepaalde personen, middels een signalement, en/of naar vervoermiddelen waarmee de daders zijn gevlucht. Op die manier werken politie en burgers samen aan een veilige leefomgeving waarbij techniek een centrale rol speelt. Alle mensen die betrokken zijn bij Burgernet, krijgen na afloop van iedere actie te horen wat de afloop is.

Door gebruik te maken van deze communicatiemiddelen en door de medewerking van waakzame burgers, sluit het net zich dus snel om de daders. Meer informatie hierover vindt u op www.burgernet.nl.

1-1-2 en dan?

Stel u ziet iemand een fiets stelen. Wat kunt u dan het beste doen?
Allereerst 1-1-2 bellen. Vertel wat u hebt gezien, hoe de dader of daders er uitzien en in welke richting ze zich begeven. Hoe sneller en gedetailleerder deze informatie bij ons binnenkomt, des te groter de kans dat we de dader(s) op heterdaad kunnen pakken.
Wellicht kunt u ze na uw melding op veilige afstand volgen om ons te blijven informeren totdat wij het van u overnemen. Ook dit soort medewerking van burgers is zeer welkom!
Mocht u in staat zijn de dader zelf - of met de hulp van omstanders - aan te houden, dan mag dat. Het is wettelijk toegestaan de dader te arresteren en onder controle te houden totdat de politie er is.

link naar tekst ‘Zelf arresteren’

Wat is heterdaad?

In principe betrapt u iemand op heterdaad tijdens of vlak na het plegen van een strafbaar feit.

Voorbeelden van misdrijven die vaak ‘in het openbaar’ worden gepleegd zijn:

  • - vandalisme: het vernielen van vervoermiddelen die van een ander zijn (fietsen, auto’s, scooters etc), bushokjes, verkeersborden,    straatmeubilair (lantaarnpalen, bankjes, vuilnisbakken etc.) pinautomaten.
  • - diefstal: uit winkels, auto’s, straatroof (tasjesdieven), inbraak
  • - geweld: vechtpartijen, intimidatie, bedreiging, mishandeling
  • - verkeersmisdrijf: aanrijding waarbij de dader doorrijdt

Kijk ook eens op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alarmnummer-112
voor meer duidelijkheid over het wel en niet bellen van 1-1-2.

 

Een betere weergave van hierboven klik hier

© 2010 MelchiorICT