header
website Wijkraad Amsterdamse Buurten Haarlem
Menu
In de buurt
Teller
Bezoekers totaal: 67.745
Bezoekers vandaag: 2
Bezoekers gisteren: 7
Max. Bezoekers p/d: 132
Huidige bezoekers: 1
Max. online: 24
Tot. aantal pag. bekeken: 451.327
Huidige pag. bekeken: 8.935
Mededelingen

Onze voorzitter Marcella van Vloten heeft besloten per 6 juli 2018 haar voorzitterschap van de
wijkraad Amsterdamse Buurten neer te leggen.
 
Vanaf deze datum maakt zij geen deel meer uit van de wijkraad.
 
Mocht u contact willen opnemen met de wijkraad kan dat via het
emailadres van de wijkraad.
 
met vriendelijke groet
namens de wijkraad
Irene Helmond.


 

 

Start bouw Teding van Berkhoutstraat bouw van 3 woningen


Geachte Dames en Heren!

 
Middels dit bericht willen wij u op de hoogte brengen van de start van de bouw van de 3 woningen aan de Teding van Berkhoutstraat 29A t/m 29C te Haarlem. Het casco van de woningen is al een paar weken geleden geplaatst. De komende weken worden de woningen wind- en waterdicht gemaakt. De oplevering is gepland in het 1ste kwartaal van 2015!
 
Gedurende de bouw zullen wij u op de hoogte houden van de voortgang!
 
 

Holland Vast Ontwikkeling|

Zomerkade 53-D, NL- 2023 SB, Haarlem

T +31 (0)23 537 5 334 | F +31 (0)23 537 4 794| M +31 (0)6 41 555 957 | E ivan@hollandvast.nl

 
     
 
     
 
     
 
     

 


 • Ter informatie aan alle bewoners:

Geachte heer, mevrouw,

 

Tijdens de komende netwerkbijeenkomst HKN op 9 februari 2015 wil de gemeente Haarlem bewonersinitiatieven nadrukkelijk aan bod laten komen. We hebben naast de Groene Mug Bokaal voor bedrijven nu een prijs voor bewonersinitiatieven gericht op energiebesparing en opwekking van duurzame energie in het leven geroepen. Hier is geen geldbedrag aan verbonden, maar de uitreiking zal wel voor de nodige publiciteit en aandacht voor uw initiatief zorgen.

 

Wat verwachten wij van u?

Als u met een bewonersinitiatief in aanmerking wil komen voor deze prijs kunt u zich hiervoor aanmelden. Wilt u  de volgende gegevens naar ons sturen:

-Naam, doel en werkwijze van het  initiatief. Beschrijf in maximaal een A4 hoe u op een innovatieve, resultaat- en samenwerkingsgerichte en financieel bewuste manier invulling geeft aan Haarlem Klimaat Neutraal

-Gegevens contactpersoon (adres, telefoon, email)

-In 2014 behaalde resultaten

De beoordeling van de initiatieven vindt plaats door een jury onder voorzitterschap van  wethouder duurzaamheid Cora-Yfke Sikkema.

 

Wat staat er verder op stapel voor bewonersinitiatieven?

De gemeente Haarlem gaat in 2015 bijna  € 100.000,- beschikbaar stellen voor ondersteuning van nieuwe bewonersinitiatieven gericht op HKN. Daarom willen wij ook meer weten over uw plannen voor 2015.

-Welke activiteiten staan gepland voor 2015?

-Welke knelpunten (financieel, technisch, organisatorisch etc.) ziet u bij de uitvoering van uw plannen?

-Hoe kan de gemeente u daarbij ondersteunen?

-Voor welke activiteiten ontbreekt het benodigde geld?

Deze gegevens helpen de gemeente Haarlem om de beschikbare gelden op een efficiënte en effectieve manier te verdelen.

Uw bijdrage zien wij graag uiterlijk vrijdag 9 januari 2015 tegemoet via milieu@haarlem.nl

Voor vragen kunt u ook terecht op dit emailadres of via Peter Onel. Hij is bereikbaar op maandag t/m donderdag via 023-5113516.

 


 

 

 • Waar en hoe kan je een melding doen bij de gemeente over de openbare ruimte, bijvoorbeeld over losliggende stoeptegels of kapotte buitenverlichting. 

Kijk hier voor een korte uitleg.

Hier kunt u de melding digitaal doen.


 

 • De wijkraad wil een oproep doen aan alle bewoners van de oude- en nieuwe Amsterdamse buurten om hun huisvuil bij voorkeur overdag in de containers te deponeren en niet tussen 22:00 en 08:00  in verband met geluidsoverlast.

 


         

 • Seniorensport: Gratis SportSupport Beweegpas 50+!
 •  

  Van september t/m juni kunnen inwoners van Haarlem en omstreken van 50 jaar en ouder weer 4x voordelig (vanaf €5,- voor 4 lessen) kennismaken met de meest uiteenlopende sporten, aangeboden door Haarlemse sportverenigingen en organisaties. De kennismakingslessen vinden plaats tijdens reeds bestaande ouderensportuurtjes en u kunt ook dit seizoen weer zelf bepalen wanneer u wilt starten. Haarlempashouders krijgen €5,- korting op het kennismakingsbedrag.

  Nieuw in de brochure zijn o.a. de lessen valpreventie, klootschieten, tennis en daarnaast natuurlijk weer meer dan 160 andere sporten. Tevens zijn er kennismakingslessen voor chronisch zieken.

   

  Dus start uw goede voornemens voor het najaar van 2014 met het aanvragen van de gratis brochure via de mail: Lgrooff@sportsupport.nl of telefonisch via 023-5260302.

   

  Voor meer informatie kunt u bellen naar 023-5260302 en vragen naar Lucia Grooff of mailen naar: Lgrooff@sportsupport.nl

   

  Vriendelijke groet,

  Lucia Grooff

  Projectleidster ouderensport SportSupport


   

   

 •  In het besef, dat door een slopende ziekte een afscheid van hem in het verschiet lag hebben wij toch met verslagenheid kennis genomen van het overlijden van Anton Rossèl voormalig Voorzitter van de wijkraad Nieuwe Amsterdamse Buurt.
                 

                        

 

Anton is 93 jaar geworden.
Wij wensen de familie veel kracht toe bij dit grote verlies...


 

 • De wijkraad is in samenspraak met de gemeente bezig om voorlopig de kerk in de Amsterdamstraat open te houden voor activiteiten.

 • Holland Vast Ontwikkeling realiseert de nieuwbouw aan de Teding van Berhoutstraat ( 3 woningen) Zie de voorbeelden, zoals de huizen er komen uit te zien, er staan al hekken en de abri is weggehaald.

 • Informatie over de uitvoeringsregeling subsidie Bewonersinitiatieven gezonde leefstijl vind u hier 
 • Het IVN Advies Buurtvergroening AB van de werkgroep Duurzame Leefomgeving Zuid-Kennemerland kunt u hier lezen en hier kunt u de kaart zien.
 • Geld voor wijkactiviteiten stadsdeel Oost, informatie klik hier.
 • Herdenking

        De wijkraad heeft een herdenking gehouden vanwege dat het feit dat 70 jaar geleden per ongeluk de 

Amsterdamse Buurt gebombardeerd was.         

De herdenking was op 16 april om 19.00 uur Ted.van Berkhoutstraat hoek J.F.Helmerstraat 

Volgens onze gegevens is daar nooit iets aan gedaan terwijl het
toch een groot bombardement moet zijn geweest, 80 doden, 4 vermisten, 60 gewonden.
Stukje in de Haarlem Oost digitale krant hier.
ter nagedachtenis aan
de slachtoffers
van het bombardement
in de amsterdamse buurt
16 april 1943 16 april 2013
 
Het monument zal verplaatst worden naar de 2e vooruitgangstraat bij het Nijmanshofje
 
 
 

Verhuizing Wijkraad 

 • De wijkraad NAB gaat per 1 januari 2013 verhuizen naar een nieuwe lokatie:
         Speeltuin Haarlem Oost
         Anna Kaulbachtstraat 14 a
         2032KT Haarlem.

 

Mevrouw Lida Leurs-de Graaf overleden

 • 3 juni 2012: Op deze datum is mevrouw Lida Leurs-de Graaff overleden. Zij was de vrouw van de voormalige penningmeester van de BewonersCommissie van Elan Wonen in de Amsterdamse Buurt. Voor degene, die haar gekend hebben hier de rouwbrief. Zij wordt gecremeerd op maandag 11 juni.

Klimaatstraatfeestprijs Oltmanstraat

 • 12 mei 2012: De Oltmanstraat is op de 48e plaats van Nederland geeindigd bij deze wedstrijd om energie te besparen.

         De eerste 500 straatprijswinnaars kregen een barbeque aangeboden. 

         De bewoners in de Oltmanstraat hebben dit gevierd op 12 mei 2012.

         Het feest begon om 15.00 uur met een gezellige samenkomst bij of in de in de straat geplaatste tent.
         De barbecue begon om 17.30 uur en werdt afgesloten om 22.00 uur, want er moest nog opgeruimd worden.
         Pré Wonen is 2e geworden in de top 3 woningcorporaties van Nederland in deze wedstrijd.

Ondertekening wijkcontract Nieuwe Amsterdamse Buurt:

 • 9 maart 2012: Op deze datum plaatsten wijkwethouder Haarlem-Oost Rob van Doorn, Siem de Groot voorzitter van de wijkraad Nieuwe Amsterdamse buurt en vertegenwoordigers van de regiopolitie Kennemerland en de woningcorporaties Ymere, Pré Wonen en ElanWonen hun handtekening onder het wijkcontract Nieuwe Amsterdamse buurt.In het contract staan afspraken om de wijk schoner, heler en veiliger te maken. Voorafgaand aan de ondertekening zal Rob van Doorn een plantenbak vullen in de A.C. Krusemanstraat. De plaatsing van plantenbakken is één van de acties uit het wijkcontract Nieuwe Amsterdamse buurt. Zie foto's in het fotoalbum 

Twitteraccount:

 • 28 jan 2012: Wijkraad Nieuwe Amsterdamse Buurt nu ook op Twitter @NABHaarlem. Inmiddels is dit veranderd met de uitbreiding van de wijk naar de nieuwe twitter account @ABHaarlem

Nieuwe Siteadmin:

 • 27 jan 2012: Als Siteadmin is het nu voor Fred Spaansen mogelijk om vanaf nu direct aktuele zaken toe te voegen op de website. Het hoofdbeheer blijft bij Melchior ICT.

Nieuwe visboer:

 • 27 jan 2012: De Haarlemse Viskraam is op 11 januari j.l. geopend.
 • 16 dec 2011: Medio half januari komt er een nieuwe visboer aan de Zomerkade.

Zomerzone Noord:

 • 27 jan 2012: De bijeenkomst werd goed bezocht. Tot 18 februari kunt u bezwaar tegen het bestemmingsplan bij de gemeente.
 • 16 dec 2011: Het bestemmingsplan vanaf de Zomervaart tot de Amsterdamse vaart ligt ter inzage bij de gemeente Haarlem. Een informatieavond hiervoor vindt plaats op 18 januari 2012 in de Oosterkerk.

Ter Haarstraat:

 • 27 jan 2012: De herprofilering verloopt gestaag. Verwacht dat half februari het geheel klaar is.
 • 16 dec 2011: Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart.
 • 2 nov 2011: Het herprofileren van de Ter Haarstraat zal dit jaar nog gebeuren, voor de renovatie.

Groen in de wijk:

 • 28 sep 2011: Helaas zijn er nauwelijks reacties om meer groen in de wijk te krijgen. De wijkraad hoopt met spoed enthousiaste wijkbewoners die willen meehelpen om meer groen in de wijk te krijgen.

Cremerplein:

 • 27 jan 2012: Het idee is op een fietsenstalling te plaatsen. Er volgt nog een enquête hierover.
 • 16 dec 2011: In januari zal dit worden opgepakt.
 • 28 sep 2011: i.v.m. de fietsenoverlast op het cremerplein horen wij graag van buurtwoners mogelijke oplossingen voor dit probleem.

Nieuw lid:

 • 28 sep 2011: Fred Spaansen heeft zich als nieuw wijkraadslid aangemeld.

Drilsmaplein:

 • 16 dec 2011: Inmiddels zijn urgentieverklaringen afgegeven aan de betreffende bewoners.
 • 2 nov 2011: Verwacht wordt dat een aantal huizen gesloopt zal moeten worden. De plannen worden de komende tijd voor gemaakt.
 • 24 aug 2011: In juli heeft er een funderingsonderzoek plaatsgevonden in de buurt van het Drilsmaplein. Het resultaat van dit onderzoek zal na de zomervakantie gepubliceerd worden.

 Van Zeggelenplein:

 • 16 dec 2011: De aanpak van het zeggelenplein wordt in 3 fases aangepakt. De laatste fase is 3 maanden uitgesteld.
 • 2 nov 2011: Op dit moment wordt er hard gewerkt om het plein in de oude staat te herstellen.
 • 24 aug 2011: Nu de hekken weg zijn, moet het plein nog worden opgeruimd. Dit zal binnenkort gebeuren.

 Wijkschouw:

 • 16 dec 2011: Een aantal punten zijn al opgepakt. Meer informatie is te lezen in de notulen en de wijkkrant.
 • 28 sep 2011: De wijkschouw is succesvol verlopen. Er zijn zowel positieve als negatieve dingen gevonden. Er komt nog een verslag.
 • 24 aug 2011: De wijkschouw vindt op 13 september. Vertrek om 15:30 vanaf de speeltuin
 • 29 juni 2011:  Medio augustus vindt er een wijkschouw plaats met de gemeente en Elan wonen.

Ondergrondse Containers:

 • 16 dec: Voorlopig uitstel toto eind 2012
 • 29 juni: Er zijn nog steeds plannen aanwezig om de ondergrondse containers te realiseren, echter zullen andere stadsdelen prioriteit krijgen.
 • 25 mei: Plaatsing van de ondergrondse containers is voorlopig uitgesteld i.v.m. het niet rond krijgen van de financiën.

Plannen school

 • 24 aug 2011: In de wijkkrant van november wordt hier verder uitleg overgegeven over de stand van zaken.
 • 29 juni 2011: Er moeten nog vervolg gesprekken plaats vinden met de gemeente.
 • 4 maart 2011: De planning is goedgekeurd. Op dit moment wordt de bouwvergunning aangevraagd.
 • Op 16 januari worden de definitieve plannen van de school op het van Zeggenplein besproken in de gemeenteraad.

 

© 2010 MelchiorICT