header
website Wijkraad Amsterdamse Buurten Haarlem
Menu
In de buurt
Teller
Bezoekers totaal: 67.745
Bezoekers vandaag: 2
Bezoekers gisteren: 7
Max. Bezoekers p/d: 132
Huidige bezoekers: 1
Max. online: 24
Tot. aantal pag. bekeken: 451.324
Huidige pag. bekeken: 5.297
Handhaving

Handhaving, dat werkt!

We willen wonen en werken in een prettige, schone en veilige stad. Daar moeten we allemaal wat voor doen. Eén van die dingen is dat we ons houden aan de (handhaving)regels. Voor naleving van die regels zetten we in Haarlem handhavers in.
 

De handhavers van Haarlem hebben een breed takenpakket, met meer bevoegdheden én een groter werkgebied dan vroeger.
 
De handhavers helpen actief mee om Haarlem schoon, heel en (verkeer)veilig te houden. Zichtbaar handhaven stimuleert naleving van de regels.
 

 

Wat doet Handhaving?

Informatie gestuurd handhaven staat bij ons centraal. Dit betekent dat we informatie uit verschillende bronnen aan elkaar koppelen, waardoor we op het juiste moment op de juiste plek kunnen zijn. De samenwerking met u, andere Haarlemmers en partners is hierbij erg belangrijk. Voor een goede samenwerking is het belangrijk dat u ons kunt vinden.

 

 

Wat zijn onze bevoegdheden?

Onze handhavers zijn buitengewoon opsporing ambtenaar in Domein 1. Boa’s handhaven in de openbare ruimte op onder andere: de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Wegenverkeerswet (WVW), Drank en Horecawet, en op het reglement verkeerregels en verkeerstekens (RVV).

Deze handhavers zijn gecertificeerd en mogen geweld en handboeien gebruiken, indien noodzakelijk.

 

 

Overlast melden, en dan?

Als er iets niet goed gaat in de openbare ruimte, dan kunt u dat bij ons melden. Wij treden op tegen ongewenste situaties. We schrijven parkeerboetes uit, of we bekeuren mensen die tijdens openingstijden door winkelstraten fietsen. Heeft u overlast van een rijtje fietsen die zijn beste tijd heeft gehad, staat er ergens een aanhanger te vergaan, dan kunt u ons daarover bellen of via de website een melding maken. Wij bekijken de situatie ter plekke, daarna vertrekken we weer, zonder de fietswrakken of de aanhanger. Bewoners vragen zich dan wel eens af wat wij nou eigenlijk hebben veranderd of gedaan. Om een bekeuring te kunnen schrijven, moeten wij eerst weten wie de overtreder is. Is die op de plek van de overtreding, dan moet hij zich identificeren. Bij een voertuig kunnen we de eigenaar opsporen aan de hand van het kenteken. Voor elke overtreding/gedraging kan een verschillende wettelijke procedure bestaan.

 

Parkeeroverlast

Sinds begin 2010 kent de gemeente Haarlem het digitaal parkeren. Daarbij zijn parkeervergunningen, parkeerontheffingen en parkeerkaartjes zoveel mogelijk digitaal.

Handhaving van kentekens vindt sindsdien voornamelijk plaats door het scannen met een scanauto.
De scanauto controleert of een voertuig een geldig parkeerrecht heeft. Zo niet, dan wordt er een signaal naar een handhaver gestuurd, die op de scooter of fiets dezelfde route volgt. Deze handhaver controleert de waarneming van de scanauto. Als er geen geldig parkeerrecht is, volgt een boete.

 

 

Afval

Meldingen over afval kunt u maken bij Spaarnelanden en bij de gemeente.

Spaarnelanden inventariseert op welke locaties handhaving nodig is. Dit zal ook in het informatie gestuurd handhaven (IGH) worden gezet, waarbij wij werken met terug komende gerichte werkopdrachten. Wij zullen dan ook gaan bepalen of wij in uniform gaan handhaven of in burger, voor het constateren van heterdaad situaties.

Wij gaan eventueel samen met een medewerker van Spaarnelanden naar de overlast locaties om controles uit te voeren.
De vuilniszak wordt nagekeken om te zien of de eigenaar opgespoord kan worden. In sommige gevallen wordt de vuilniszak mee genomen, in andere gevallen wordt er opdracht gegeven aan Spaarnelanden om de zakken op te ruimen. Zo kan het dus voorkomen dat de zakken wel zijn nagekeken maar nog niet zijn opgeruimd. Dit gebeurt dan op een later tijdstip door Spaarnelanden.

 

 

Autowrakken

Bij autowrakken proberen handhavers eerst via het kenteken de eigenaar te achterhalen. De eigenaar krijgt vervolgens een brief met het verzoek om binnen een bepaalde termijn zijn voertuig te verwijderen. Gebeurt dit niet, dan doet de gemeente dat, maar wel op kosten van de eigenaar.

Verwaarloosde aanhangers en caravans krijgen ook een sticker, met het verzoek aan de eigenaar om zich te melden. Gebeurt dat niet, dan wordt de aanhanger of caravan na de wettelijke termijn verwijderd.

 

 

Fietsen

Langdurig gestalde fietsen krijgen een sticker met datum. Indien de fiets er vier weken na deze datum nog staat dan wordt hij binnen twee weken verwijderd en overgebracht naar het fietsendepot. Als de fietsen gevaar opleveren, mogen zij direct worden verwijderd.

Betreft het een fiets die hinderlijk staat in het stationsgebied, dan krijgt deze een sticker en krijgt de eigenaar daarna vier uur de gelegenheid om de fiets juist te stallen. Na het verstrijken van deze vier uur zal de fiets worden verwijderd en overgebracht naar het fietsen depot.

In de overige gebieden krijgen fietsen die hinderlijk staan een sticker met eerst een waarschuwing, vervolgens een sticker met de tekst dat de fiets later of bij een volgende overtreding wordt weggehaald.

Betreft het een fietswrak dan zal deze zo snel mogelijk van de openbare weg worden verwijderd.

Het fietsendepot van de gemeente Haarlem is gevestigd op de Slot van Nieuwerkerkstraat 4 te Haarlem en is alleen op afspraak te bezoeken voor de eigenaren van de weggehaalde fietsen. Een afspraak kan gemaakt worden via tel: 023-5114950.

 

 

Jeugdoverlast

Handhavers krijgen vaak klachten over jongeren en hangplekken. De overlast bestaat vooral uit drankgebruik, geluidsoverlast, vervuilen van de omgeving en intimiderend gedrag. Om hier gericht iets aan te kunnen doen is het Jeugdteam opgericht. Het Jeugdteam bestaat uit integrale handhavers die surveilleren op de fiets, ook wel Bikerteam genoemd. Het Jeugdteam werkt nauw samen met de Politie, stichting DOCK, Streetcorner Work, Youth for Christ en Bureau Halt. Maandelijks vindt een jeugdgroepenoverleg plaats, waarbij de diverse partners aanwezig zijn die met jeugd te maken hebben.


 


 

Hondenoverlast

 

Hondenpoep is één van de grootste ergernissen van de inwoners van Haarlem. Honden vinden het heerlijk om buiten te zijn. Om te rennen en met andere honden te spelen, en om hun behoefte te doen. Ook spelende kinderen, wandelaars en anderen maken gebruik van deze openbare ruimte. Om allemaal te kunnen genieten van een schone omgeving, gelden er regels waar hondenbezitters zich aan moeten houden. Handhavers zien er op toe dat de regels van het hondenbeleid worden nageleefd. Omdat handhaving op hondenoverlast alleen mogelijk is bij ontdekking op heterdaad wordt er regelmatig in burger gesurveilleerd. Zij controleren of honden zijn aangelijnd, of hondenpoep netjes wordt opgeruimd en dat hondenbezitters tijdens het uitlaten van de hond een opruimmiddel bij zich dragen. Voor vragen over het hondenbeleid kunt u ook bij hen terecht. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een fikse geldboete.

 

 

 

 

Horeca

Overdag kenmerkt de Haarlemse binnenstad zich als een populair leef- en winkelgebied en ook ’s nachts geniet Haarlem grote populariteit.
Een klein deel van het uitgaanspubliek zorgt op straat voor overlast en problemen. Dit zorgt voor gevoelens van onveiligheid onder bewoners, ondernemers en het overige uitgaanspubliek.
De BOA handhavers van de gemeente worden ingezet op het toezicht op de Drank- en Horecawet. Zij controleren de horecavergunningen. Hieronder vallen de inrichtingseisen, het gebruik van terrassen, het verstrekken van alcoholische dranken, en in bezit hebben van alcohol onder de leeftijdsgrens van 16 jaar.

 

 

Burgersurveillance

Vanaf februari 2013 hebben handhavers specifieke controles in burger uitgevoerd op het gebied van honden- en afvaloverlast. Deze manier van handhaven in burger blijkt zo effectief, dat handhavers nu ook surveilleren in burger op andere handhavingsactiviteiten, zoals het controleren op de Drank- en Horecawet en jeugdoverlast.

 

Zichtbaar handhaven stimuleert naleving van de regels en heeft een preventieve werking.

 

 

Actie

Welk probleem we ook tegenkomen, we passen het middel toe dat het best bij de situatie past. Al bieden wet- en regelgeving niet altijd voldoende houvast om het probleem direct op te kunnen lossen, we ondernemen hoe dan ook meteen actie. Ons werk is niet altijd zichtbaar op straat, maar achter de schermen zoeken we altijd hard naar een oplossing.

 


 

 

Overlast? Geef het door!

 

Uw melding kan gaan over, afval, volle prullenbakken, bestrating, laaghangende takken, overstromingen van putten, kapotte bankjes of speeltoestellen, straatverlichting, geluidsoverlast, fietswrakken, jeugdoverlast, parkeerproblemen, hondenoverlast of handhaving op vergunningen. U kunt uw melding online doorgeven op www.haarlem.nl/contact via “Ik wil iets online melden over mijn woonomgeving” of u kunt bellen met 14 023.

 

Meer weten? Bekijk het filmpje; Handhaving dat werkt! (http://youtu.be/w4_TNPNl9vc) op www.haarlem.nl/handhaving of volg ons op Twitter @Handhaving023

© 2010 MelchiorICT